องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

เลขที่ 399 หมู่6 ตำบลเต่างอย

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-761017

ไปรษณย์อิเล็กทรอนิกส(E-mail) : saraban@taongoi.go.th

www.taongoi.go.th

 

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

 

Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th