การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

กิจกรรม อบต.ยุคใหม่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส่ ร่วมใจไม่คอรัปชั่น

นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง

พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ชื่อ กิจกรรมอบต.ยุคใหม่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส่ ร่วมใจไม่คอรัปชั่น  

เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีในการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแนะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download PDF... [162.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download PDF... [162.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download PDF... [162.00 B]

 

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th