โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรเครื่อข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร

วันที่ 17 เมษายน 2566 นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครื่อข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th