ประชุมประชาคมในระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 . 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยประชุมเพื่อรับทราบปัญหาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7หมู่บ้านและร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

ฉบับทบทวน  ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย โดยคณะกรรมการ 3 ชุด

1.ประชุมในระดับตำบล ตามสัดส่วนประชาคมส่วนท้องถิ่น

2.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

3.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอ

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th