การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

 นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  ครั้งที่ 3/2566 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

 

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th