กองช่าง และงานสาธารณสุข อบต.เต่างอย ได้ออกสำรวจ ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปี 2567 โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากหอประปา ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเต่างอย

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th