แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   กิจกรรม อบต.ยุคให ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th