หหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖

 

เวลา 08.00น.นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย หมู่ที่ ๓ บ้านโคกงอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th